Inilah 6 Ciri-ciri Lelaki Idaman

Lelaki idaman adalah lelaki yang setia, selalu berusaha membahagiakan pasangannya. Bila si istri bingung, bimbang, dan gelisah, maka sang suami akan menenangkannya, menghibur dan memberi semangat. Lelaki ideal adalah lelaki yang tidak mudah goyah terhadap bujuk rayu wanita, ia akan berkata degan jujur, mampu membimbing pasangannya. Lelaki idaman adalah lelaki yang rela menanggung segala derita, kerja keras membanting tulang, siang menjadi malam dan malam menjadi siang, dan semua usaha yang dilakukan itu ditujukan untuk membahagiakan isteri dan keluarganya. 

Berikut ciri-ciri lelaki idaman :

 

1

Taat beribadah

Carilah pasangan yang taat beribadah karena itu merupakan jaminan bahwa pasanganmu benar-benar lelaki yang bertanggung jawab, sanggup memberi nafkah, tidak akan menghinakanmu, dan akan secaa bersama-sama denganmu mewujudkan keluarga yang bahagia

2

Memberikan kepada istri hak-haknya

Hak suami kepada istrinya adalah memberi makan dan pakaian yang baik kepada istrinya.

3

Tidak melalaikan kewajibannya kepada istri

Hendaklah kamu memberi isteri makan apabila kamu makan, dan memberi pakaian apabila kamu berpakaian. Janganlah kamu memukul wajahnya, janganlah kamu berbuat jelek padanya, dan janganlah kamu meninggalkannya.

4

Pemimpin, pendidik dan penolong

Lelaki idaman adalah pemimpin bagi kaum perempuan, pendidik bagi anak dan istrinya dan sebagai penolong bagi keluarganya.

5

Penyabar dan penyayang

Lelaki idaman adalah yang paling lemah lembut kepada keluarganya.

6

Saling percaya dan dapat dipercaya

Seburuk-buruk pasangan adalah seorang suami yang membuka rahasia dirinya pada isteri, dan isteri membuka rahasia dirinya pada suami, lantas salah seorang atau keduanya dari mereka menceritakan kepada orang ketiga.