10 Keistimewaan Amalan Ayat Kursi untuk Segala Hajat

Amalan Ayat Kursi– Turunnya ayat kursi yakni pada suatu malam selepas Hijrah. Menurut sebuah riwayat, pada saat ayat kursi diturunkan dengan disertai beribu-ribu malaikat sebagai penghantarnya, hal ini kerana kebesaran dan kemuliaannya.

Syaitan berikut Iblis menjadi gempar dan tak tenang hati kerana adanya suatu penunjuk yang menjadi perintah dalam perjuangan nya. Rasulallah Saw dengan segera memerintah kepada penulis Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit agar segera mungkin untuk menulis dan menyebarkannya.

Berikut lafadz ayat kursi beserta artinya :

Allah, tidak ada yang benar disembah hanya Dia yang Hidup dan Maha Kaya, tidak pernah ditimpa mengantuk dan tidak pernah tidor, bagin Nya sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yag boleh membri syafaat kecuali denga izin Nya. Ia maha mengetahui segala apa yang terjadi di hadapan mereka dan dibelakang mereka. Tidaklah mereka meliputi ilmunya sedikit jua kecuali yang dikehendakki Nya. Lebih luas kerusinya darilangit dam bumi. Tidak susah bagi Nya memelihara keduanya. Ia maha Tinggi dan maha Besar.

Di dalam ayat kursi banyak terkandung khasiat apabila coba kita rutinkan untuk membacanya tiap waktu. Dari sekian banyak khasiat yang terkandung dalam ayat suci tersebut berikut akan saya beritahukan 10 khasiat utama dari Ayat Kursi.

Khasiat Ayat Kursi :

Terjaga dari Ketidak adilan Pemimpin Dholim serta Gangguan Syetan

Amalan ayat kursi

Barangsiapa yang selalu merutinkan untuk membaca ayat kursi, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk ke luar rumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan terlindungi dari dahsyatnya godaan syaitan dan ketidak adilan raja-raja (pemerintah) yang durjana, diselamatkan dari berbagai kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang dapat memudharatkan.

Juga terpelihara dirinya dan keluarganya, anak-anak , harta, rumahnya dari kecurian, kebakaran.

Hidup akan Dipenuhi dengan Jiwa Tauhid

Amalan ayat kursi

Terdapat sebuah keterangan yang tertulis dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang selalu mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca jumlahnya sebanyak 18 kali, inyaallah ia akan hidup penuh jiwa tauhid, dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dibukakan pintu rezeki untuknya, dinaikkan derajat martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh yang akan membuat orang segan kepadanya, juga diperlihara dari segala bencana atas seizin Allah s.w.t.

Menjadi Benteng Penghalau Gangguan Syaitan

amalan ayat kursi

Seorang ulama Hindi menuturkan bahwasanya ia telah mendengar salah seorang guru besarnya dari Abi Lababah r.a, yang selalu merutinkan membaca ayat Kursi dengan jumlah sebanyak anggota sujud (7 kali) maka bagi orang yang selalu merutinkan ayat kursi tersebut setiap hari yang ia lalui akan ada benteng pertahanan yang dapat mengjalau adanya gengguan- gangguan yang berdampak buruk bagi kehidupannya.

Diberikan Kecerdasan Akal

amalan ayat kursi

Keterangan dari Syeikh Abul ‘Abas alBunni : “Siapa saja yang membaca ayat Kursi sejumlah hitungan kata-katanya (50 kali), kemudian di tiupkan pada air hujan kemudian diminumnya, maka atas sizin Allah swt akan diberikan kepadanya kecerdasan akal  dan dimudahkan faham pada setiap pelajaran yang dipelajari.

Terpelihara dari Hasutan Syaitan Meredam Amarah

amalan ayat kursi

Sesiapa yang selalu membaca ayat Kursi sesudah sembahyang shalat fardhu, maka Allah akan mengampunkan setiap dosanya. Dan barang siapa yang selalu membacanya ketika hendak tidur, terpelihara dari berbagai gangguan syaitan, juga barang siapa yang membacanya ketika ia sedang marah, maka dengan seketika akan hilang rasa marahnya.

Dikabulkan Hajat, Dilapangkan Fikiran

doa sehari hari
xeberfakt.az

Syeikh alBuni menerangkan : Barang siapa yang membaca ayat Kursi sejumlah  hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaallah, Allah akan memberi kan kepadanya pertolongan dalam berbagai hal dan menunaikan semua hajatnya, dan melapangkan fikiranya, diluluskan rezekinya kemudian dihilangkan kedukaannya.

Senantiasa Tidur dengan dijaga oleh 2 Malaikat

amalan ayat kursi
witamitravel.com

Barang siapa yang membaca ayat Kursi ketika menjelang tidur, maka Allah Swt mewakilkan dua malaikat yang akan menjaganya selama ia tidur sampai pagi.

Pelindung Rumah dari Syaitan

amalan ayat kursi

Abdurahman bin Auf menerangkan bahwa, apabila ia masuk ke dalam rumahnya lalu dibacalah ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dengan mengharapkan dari dibacakannya ayat kursi tersebut menjadi penjaga dan pelindung adanya syaitan.

Mengaburkan Pandangan Musuh yang Hendak Menyerang

amalan ayat kursi

Syeikh Buni menerangkan: Barang siapa yang takut terhadap akan serangan musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran sembari menghela nafas dan membaca ayat Kursi. Kemudian ia masuk bersama yang lainnya kedalam garis lingkaran tersebut dengan menghadap kearah musuh, sambil membaca ayat Kursi secara berulang sebayak 50 kali, atau sebanyak 170 kali, insyaallah musuh penglihatan musuh tidak akan melihat keberadaan kita dan tidak akan memudharatkannya.

Diberi Pengaruh dihadapan Manusia

amalan ayat kursi

Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi telah menerangkan bahwa : Barang siapa yang membaca ayat Kursi sebayak 1000 kali dalam kurun waktu sehari semalam selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi alQuran yang mulia, Allah akan membukakan terhadapnya pandangan rohani, dihasilkan semua yang dimaksud dan diberi pengaruh terhadap manusia. (dari kitab Khawasul Qur’an)


Posted

in

by

Tags: