Inilah 6 Jenis Malaikat yang Ditugaskan Menjaga Neraka

Istilah Neraka mempunyai asal kata dari bahasa Sanskerta yaitu, Naraka (नरक), yang dalam mitologi agama Hindu digambarkan sebagai seorang raksasa yang kejam. Tokoh ini merupakan putra dari bumi, yang dilukiskan sebagai wanita cantik bernama Pertiwi. Naraka akhirnya tewas di tangan ayahnya sendiri, yaitu Wisnu yang dipuja umat Hindu sebagai dewa pemelihara dunia.

Secara umum, neraka dipahami sebagai tempat penyiksaan dan kesengsaraan di akhirat yang diyakini oleh seluruh agama samawi dan beberapa aliran kepercayaan.

Dalam Pandangan Islam

Kata neraka sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, ia disebut naar (Arab النار, Transliterasi an-nār). Tempat ini dalam keyakinan umar Islam adalah tempat hukuman bagi manusia dan jin yang tidak taat bahkan mengingkari ajaran Allah yang disampaikan oleh para nabi.

Malaikat di Neraka

Pintu gerbang Neraka di pimpin oleh Malaikat Malik, yang memiliki 19 malaikat penyiksa di dalam Neraka, yaitu Zabaniah. Neraka diikat dengan tujuh puluh ribu tali, dan setiap talinya di pegang oleh tujuh puluh ribu malaikat.

Lebih lengkapnya, berikut ini adalah jenis-jenis malaikat yang ada di neraka.

Malaikat Malik

mumtaz.web.id
mumtaz.web.id

Sebagaimana yang telah diterangkan tadi, Malaikat Malik merupakan nama dari pemimpin para malaikat di neraka. Allah SWT telah memperkenalkannya di dalam firman-Nya;

quran.com
quran.com

Artinya: “dan mereka berseru: ‘Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja.’  Dia menjawab, ‘Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini).’” (QS Az-Zukhruf ayat 77)

Malik ditugaskan untuk memimpin seluruh malaikat penjaga neraka yang tersebar di berbagai tingkatan Neraka. Para malaikat ini disifatkan oleh Allah mempunyai watak yang kasar dan keras namun tidak pernah membangkang dari perintah Allah ‘Azza wa Jalla. Maka, tidak dapat kita bayangkan sekeras apa pimpinan dari malaikat-malaikat yang keras tersebut.

Malaikat Penjaga Jahannam

dheryudi.wordpress.com

Sebutan jahannam sudah sangat populer karena seringkali dipakai di dalam ayat qur’an dan hadits Nabi. Apakah istilah jahannam itu sekadar nama lain dari neraka ataukah satu tempat penyiksaan yang lain didalam neraka, Wallahu a’alam.

Gambaran tentang kedahsyatan azab neraka jahannam telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya,

“Api kalian yang dinyalakan anak-cucu adam adalah 1/70 dari panasnya api jahanam. Para sahabat berkata: Demi Allah, bila sepanas ini saja sudah cukup wahai Rasulullah. Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya panas api tersebut masih tersisa sebanyak enam puluh sembilan bagian, panas masing-masing sama dengan api ini.’” (HR. Muslim)

Dengan panasnya yang sudah sangat tersebut, jahannam masih pula dijaga oleh maialat-malaikat Allah. Penghuni neraka pun meminta-minta kepada para malaikat penjaga ini supaya sudi kiranya Allah mengurangi siksaan kepada mereka. Hal ini disebutkan dalam firman Allah, yang artinya:

Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam: ‘Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari.’ Penjaga jahanam berkata: ‘Dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan.’ Mereka menjawab: ‘Benar, sudah datang.’ Penjaga-penjaga jahanam berkata: ‘Berdoalah kamu.’ Dan (do’a) orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.” (Al-Mukmin: 49-50).

Malaikat yang Mengeluarkan Kaum Muslimin dari Neraka

senyumksikamu.wordpress.com
senyumksikamu.wordpress.com

Meskipun setiap Muslim akan masuk ke dalam surga, ternyata banyak dari mereka yang terlebih dahulu mampir ke neraka lantaran banyaknya dosa-dosa mereka. Mereka diberi hukuman bergantung dengan banyaknya kesalahan, ada yang hanya sebentar dan ada yang sangat lama ada yang bentuk hukumannya adalah yang paling rendah, namun ada juga yang dihukum sangat berat. Apabila mereka telah menyelesaikan masa hukumannya masing-masing, mereka akan dijemput oleh malaikat yang diperintahkan Allah untuk membawa orang-orang Muslim tersebut masuk ke dalam surga-Nya.

Malaikat Pemegang Kekang Jahannam

berjagajaga.wordpress.com

Malaikat Allah yang bertugas sebagai penarik kekang neraka jahanam sangatlah banyak jumlahnya. Sebelum manusia disiksa, jahannam telah terlebih dahulu menampakkan diri kepada calon penghuninya. Dalam penampakan jahannam tersebut, para calon penghuninya akan melihat sendiri bahwa jahanam punya tujuh puluh ribu kekang. Informasi ini bersumber kepada hadits berikut:

Dari Ibnu Mas’ud ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Akan datang jahanam ketika itu dalam keadaan memiliki tujuh puluh ribu kekang. Setiap kekangnya dipegang oleh tujuh puluh ribu malaikat.

Dengan demikian paling tidak, untuk mengurusi kekang jahanam ini terdapat sekitar 490.000.000 malaikat yang diperkerjakan Allah. Tidak terbayangkan oleh kita bagaimana besarnya kekang tersebut serta berapa sesungguhnya jumlah malaikat itu.

Malaikat Zabaniyyah

zulfickarekal.wordpress.com

Zabaniyyah bukanlah nama seorang malaikat, melainkan ia adalah nama salah satu jenis malaikat yang ditugaskan sebagai penyiksa penduduk neraka. Jumlah malaikat ini tidak hanya satu saja, bahkan bisa jadi lebih banyak dari seluruh makhluk yang disiksa di dalam neraka. Keberadaan malaikat ini mengacu kepada firman Allah Ta’ala, “Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyyah.” (QS Al-Alaq ayat 18)

Mengenai ayat ini, para mufassirin (ahli tafsir qur’an) memberikan catatan sebagai berikut:

Malaikat Zabaniyyah adalah malaikat yang menyiksa orang-orang yang berdosa di dalam neraka.

Kita mengimani keberadaan malaikat Zabaniyyah ini, akan tetapi kita berdoa agar tidak dipertemukan dengan makhluk Allah yang satu ini, yang mana cara bekerja dan berbakti kepada Allah-nya adalah dengan kekejamannya yang mengerikan dalam menyiksa manusia dan jin di dalam neraka.

Malaikat di Neraka Saqar

kwikku.com
kwikku.com

Allah telah menerangkan dalam kitab-Nya, bahwa neraka Saqar adalah neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan para penduduknya melarikan diri. Maknanya menurut para ahli tafsir, neraka ini tidak akan membiarkan apa yang dilemparkan kepadanya, hingga diadzab sampai habis dan dipulihkan sebagaimana sediakala untuk kemudian diadzab lagi dan begitulah seterusnya.

Anggota tubuh yang dimaksud adalah kulit manusia. Ia akan dibakar hingga musnah dan kemudian tumbuh lagi lalu diadzab lagi dan begitulah seterusnya. Ilmu pengetahuan modern belakangan ini telah membuktikan, bahwa memang hanya kulit saja yang bisa merasakan sakit karena terbakar. Sehingga apabila kulit sudah habis, siksaan neraka yang diberikan kepada penduduk neraka tentu tidak akan terasa. Maka atas ketentuan Allah, Dia menghendaki untuk menghukum penghuni neraka dengan sedemikian rupa.

Neraka yang mengerikan ini dijaga oleh sembilan belas malaikat penjaga. Keterangan tentang keberadaan malaikat penjaga neraka Saqar yang berjumlah 19, pada firman Allah;

“Aku memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? Saqar itu tidak akan meninggalkan dan tidak membiarkan, (neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia. Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).” (QS Al-Mudatstsir ayat 26-30).


Posted

in

by

Tags: