7 Manfaat Membaca Al Quran yang Menakjubkan

Kita sebagai seorang muslim paham betul kalau Al Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu’alaihi wassalam untuk dijadikan pedoman dan pegangan hidup seluruh umat manusia di dunia hingga akhir zaman. Jika kita perpegang teguh kepada Al Quran, sudah pasti hidup kita akan dituntun ke arah yang lebih baik untuk mendapat rahmat dan ridho Allah. Di samping mendapatkan pahala, membaca Al Quran juga banyak sekali manfaatnya yang dapat kita rasakan langsung di dunia ini. Terlebih lagi bagi mereka yang menghafal dan mengamalkan isi kandungannya. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abi Umamah ra. Ia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah Shalallahu’alaihi wassalam bersabda, ‘Bacalah olehmu Al Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari akhir (kiamat) bagi para pembacanya (penghafalnya).”

 

Menjadi Manusia Terbaik

come2drum.wordpress.com
come2drum.wordpress.com

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shalallahu’alaihi wassalam menegaskan bahwa manusia terbaik yaitu yang mau mempelajari Al Quran dan mau mengajarkannya kepada yang lain,

“Sebaik-baik kalian yaitu yang mempelajari Al Quran dan yang mengajarkannya.” (HR. Bukhari)

Sudah jelas sekali bahwa manusia terbaik di dunia ini bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi atau pun ketampanan. Melainkan orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta’ala yaitu orang yang mau mempelajari Al Quran dan mengajarkannya kepada yang lain secara ikhlas.

Memberikan Kedamaian dan Ketenangan

mynote-bayu.blogspot.com
mynote-bayu.blogspot.com

Dengan membaca Al Quran, akan membuat kita merasa damai dan tenang. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al Quran surah Ar-Ra’d ayat 28, yang artinya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

Mendapatkan Ketenteraman, Rahmat dan Dinaungi Para Malaikat

ecolivenews.wordpress.com
ecolivenews.wordpress.com

Dengan membaca Al Quran, Allah akan menurunkan berbagai kebaikan kepada kita, ketenteraman hati, rahmat serta dikelilingi oleh para malaikatNya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu majlis (masjid) daripada masjid-masjid Allah, mereka membaca Al Quran dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenteraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisiNya.

Setiap Satu Huruf Dibalas 10 Kali Lipat

www.netpursual.com
www.netpursual.com

Kita harus meyakini bahwa setiap kali membaca Al Quran, setiap huruf yang kita baca akan diberikan pahala sepuluh kali lipat. Hal ini sebagaimana sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi,

Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Quran, maka akan memperoleh satu kebaikan. Setiap kebaikan tersebut akan dibalas sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam itu satu huruf, dan Mim juga satu huruf.” (HR. Tirmidzi)

Mendapatkan Derajat yang Lebih Tinggi

www.destinywordoftheday.com
www.destinywordoftheday.com

Tidaklah sama orang yang mengerti tentang Al Quran dengan yang tidak. Orang-orang yang paham dengan Al Quran memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hadits berikut ini.

Orang yang ahli dalam Al Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat yang mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al Quran dan dia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya dua pahala.” (HR. Bukhari)

Penghilang Segala Keraguan

nurulwidya.wordpress.com
nurulwidya.wordpress.com

Al Quran diturunkan ke dunia ini untuk menjelaskan mana yang sesungguhnya benar dan mana yang salah, lengkap beserta penjelasan bukti-bukti yang ada. KebenaranNya dengan sendirinya dapat menghilangkan segala keraguan.

Pembuka Pintu Rizki

dainusantara.com
dainusantara.com

Manfaat Al Quran lainnya yaitu sebagai pembuka pintu keberkahan, dapat memperkuat keimanan dan ketaqwaan serta sebagai penjagaan diri.


Posted

in

by

Tags: