Inilah 7 Manfaat Sedekah dalam Islam

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu shadaqoh yang mempunyai arti pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Juga dapat diartikan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai amal kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Pengertian sedekah di atas oleh ahli fikih disebut sadawah at-tatawwu‘ atau sedekah secara spontan dan sukarela.

Di dalam al-Quran juga banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum Muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisaa Ayat 114 yang berbunyi.

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar”

 

Amalan yang Utama

mifafrd.blogspot.com

Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang menerima” (Hadist Riwayat Muslim)

Khalifa Umar bin Khattab pernah berkata:

“Sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain, maka sedekahpun berkata (kepada amalan-amalan lainnya), Akulah yang paling utama diantara kalian.

Pahala Berlipat Ganda

www.freevector.com

Allah berfirman di surah Al-Baqarah Ayat 261 yang berbunyi:

“Perumpamaan (infaq yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir mempunyai seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Penghapus Dosa dan Kesalahan

abumuhammadblog.wordpress.com

Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Bersedekahlah kalian, meski hanya dengan sebiji kurma. Karena, sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api”.

Beliau juga memberikan sebuah nasehat untuk para pedagang yang berbunyi: Wahai sekalian pedagang, sesungguhnya setan dan dosa menghadiri jual beli kalian, maka sertailah jual beli dengan sedekah”.

Harta Menjadi Berkah

http://dainusantara.com

Allah SWT berfirman:

“Katakanlah, Sesungguhnya Rabb-ku melapangkan rejeki bagi siapa saja yang dia kehendaki diantara hamba-hambaNya dan menyempitkan bagi (siapa yang dia kehehendaki-Nya). Dan apa yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rejeki sebaik-baiknya (QS. Saba’ 39)

Melapangkan Jalan ke Surga

www.muslimahcorner.com/

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang di sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menginfakkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. Ali-Imran Ayat 133-134)

Pelindung dari Bencana

imwritingformyself.blogspot.com

Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Obatilah orang sakit diantara kalian dengan sedekah”

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata:

“Sesungguhnya sedekah dapat memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak segala macam bencana walaupun orang yang fajir (pendosa), zhalim atau bahkan orang kafir, karena Allah SWT akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah tersebut..”

Mendapat Naungan di Padang Mahsyar

www.5jle.com

Sedekah akan menolong siapa saja dari kesengsaraan dalam perjalan menuju alam akhirat, Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap orang akan berada dibawah naungan sedekahnya, hingga diputuskannya perkara-perkara diantara manusia”

Pada hadits yang lain beliau juga bersabda:

“Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya” (Shahih Ibnu Khuzaiman 4/95)


Posted

in

by

Tags: