Tag: Malaikat Izrail

  • Cara Malaikat Izrail Mencabut Nyawa

    Cara Malaikat Izrail Mencabut Nyawa

    Malaikat izrail adalah malaikat pencabut nyawa, dia mencabut nyawa seseorang tergantung dari perbuatan semasa hidupnya. Jika orang yang bersangkutan tersebut sering melakukan berbagai kemungkaran dan juga durhaka kepada Allah, maka malaikat Izrail akan mencabutnya dengan sangat keras. Begitu pula sebaliknya, apabila orang yang meninggal tersebut adalah orang yang sholih dan baik luhur budi pekertinya semasa…