Tag: Perang

 • Mengambil Pelajaran dari Peristiwa Perang Karbala

  Mengambil Pelajaran dari Peristiwa Perang Karbala

  Perang Karbala terjadi pada tanggal 10 Muharram, tahun ke-61 yang bertepatan dengan 9 atau 10 Oktober 680 di Karbala, yang saat ini terletak di Irak. Pertempuran ini terjadi antara pendukung dan keluarga dari cucu Nabi, Husain bin Ali dengan bala tentara pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah, yang pada saat itu menjabat sebagai Khalifah…

 • Sebab-sebab dan Kisah Terjadinya Peperangan Khaibar

  Sebab-sebab dan Kisah Terjadinya Peperangan Khaibar

  Pada mulanya kaum Yahudi dan kaum muslimin hidup berdampingan secara damai di Kota Madinah. Tetapi karena kaum Yahudi banyak melakukan pelanggaran terhadap janji yang sudah disepakati, maka Nabi Muhammad SAW mengusir mereka untuk keluar dari Madinah. Setelah diusir oleh Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi menempati daerah Khaibar yang jaraknya sekitar 150 Km dari Kota Madinah…

 • Sebab Terjadinya Perang Jamal antara Siti Aisyah dan Ali Bin Abi Thalib

  Sebab Terjadinya Perang Jamal antara Siti Aisyah dan Ali Bin Abi Thalib

  Semenjak wafatnya khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu banyak terjadi cobaan dan fitnah yang melanda kaum muslimin.  Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya, “Jika pedang telah dijatuhkan atas kaum muslimin, pedang itu tidak akan diangkat hingga hari kiamat”. (HR. Abu Dawud no. 4252 dan Ibnu Majah no. 3952)…

 • Kavaleri Terbaik Zaman Pertengahan, Takluknya Kerajaan Romawi Dibawah Pasukan Islam Khalid bin Walid RA

  Kavaleri Terbaik Zaman Pertengahan, Takluknya Kerajaan Romawi Dibawah Pasukan Islam Khalid bin Walid RA

  Sejarah perjuangan umat muslim dalam menegakkan dan membela yang benar merupakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wata’ala dalam menegakkan agama islam di muka bumi. Kita sering mendapatkan kisah-kisah teladan para rasul dan orang-orang terdahulu supaya bisa di ikuti dan dapat diambil manfaatnya. Sejarah tentang keemasan masa-masa rosul dan kejayaan umat islam ketika masa itu begitu indah untuk kita pelajari,…

 • Matinya Si Nabi Palsu Musailamah Al Kadzdzab di Perang Yamamah

  Matinya Si Nabi Palsu Musailamah Al Kadzdzab di Perang Yamamah

  Perang Yamamah merupakan perang yang menitik beratkan kepada terbunuhnya Musailamah Al Kadzdzab. Tahukah kamu siapakah orang laknatullah ini? Dalam kitab Futuh al-Buldan oleh al-Baladzuri, Hal: 100. Musailamah Al Kadzdzab adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang diberikan usia yang panjang yaitu sampai 150 tahun. Dikisahkan dalam buku tersebut bahwa Musailamah Al Kadzdzab adalah seorang pendusta…

 • Hikmah Dibalik Kekalahan Muslim Saat Perang Uhud

  Hikmah Dibalik Kekalahan Muslim Saat Perang Uhud

  Mendengar kabar bahwa kaum Musyrikin akan menyerbu kaum muslimin yang bertempat di madinah, maka dari itu, Rasulullah mengajak para sabahat untuk bermusyawarah. Kemudian Rasul memiliki pendapat bahwa sebaiknya kaum Muslimin tinggal di Madinah dan bersembunyi di atap dan loteng rumah-rumah dengan strategi bertahan. Abdullah Bin Ubay menyetujui pendapat Rasul, namun dari golongan pemuda-pemuda yang bernafsu…

 • Bukti Nyata Bantuan Allah Pada Kaum Muslimin Saat Perang Badar

  Bukti Nyata Bantuan Allah Pada Kaum Muslimin Saat Perang Badar

  Sekitar 314 orang Muslim keluar bersama dengan Rasulullah dengan membawa sebanyaknya 70 ekor unta yang dikendarai bergantian sejumlah dua hingga tiga orang Muslim. Kaum Muslimin tidak mengetahui bahwa para kafir Qurays keluar dari Makkah dengan tujuan untuk berperang. Rasul berserta sahabatnya berjalan menuju Badar dan mengambil posisi yang menguntungkan. Saat kedua pasukan sudah dapat saling…