Tag: Zakat Mal

  • Panduan Mengeluarkan Zakat Mal Bagi Seorang Muslim

    Panduan Mengeluarkan Zakat Mal Bagi Seorang Muslim

    Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang individu yang beragama Islam dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan secara syarak. Adapun syarat wajib seorang yang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut: Beragama Islam Seorang yang merdeka Berakal dan sudah baligh Memiliki nishab Maka nishab di atas adalah ukuran atau batas terendah…