Pancasila dan Lambangnya Disertai Arti dan Gambarnya

PANCASILA DAN LAMBANGNYA –┬áSebagai warga negara Indonesia, kita pasti telah mengenal bahwa dasar negara kita yakni Pancasila. Sesuai dengan namanya Pancasila terdiri dari lima sila dan masing-masing sila mempunyai lambang masing masing.

Mungkin bagi adik-adik atau anak-anak kecil ada sebagian diantara mereka yang belum memahami arti dari masing-masing lambang yang ada pada Pancasila yang menjadi lambang negara kita. Untuk itulah pada artikel kali ini kami mau berbagi seputar Arti Lambang pada Sila Pancasila.

Pancasila dan Lambangnya

pancasila dan lambangnya
pancasila.filsafat.ugm.ac.id

Setiap sila pada pancasila memiliki lambang yang berguna untuk mewakili isi setiap sila tersebut. Pancasila dan lambangnya menjadi penting untuk kita pelajari. Dikarenakan hal ini berkaitan dengan ideologi kita sebagai warga negara Indonesia yang diharuskan berpegang teguh kepada nilai-nilai luhur pancasila.

Berikut lambang-lambang yang terdapat pada pancasila:

  1. Lambang Sila pertama yaitu Bintang
  2. Lambang Sila kedua ialah Rantai
  3. Lambang Sila ketiga yakni Pohon Beringin
  4. Lambang Sila keempat merupakan Kepala Banteng
  5. Lambang Sila kelima yakni Padi dan Kapas

Arti Lambang-lambang Pancasila

pancasila dan lambangnya
kompasiana.com

Setelah kita mengetahui lambang-lambang pancasila, selanjutnya perlu diketahui juga arti dari setiap sila tersebut. Karena percuma saja jika kita hanya menghafal lambang-lambang pancasila tanpa mengetahui makna sejati dari setiap lambang tersebut.

LAMBANG SILA PERTAMA ADALAH BINTANG

Lambang ini mempunyai arti, adalah menerangi dan memberikan sinar bagi bangsa dan negara. Memberi sinar seperti Yang yang Ilahi Esa memberikan sinar terhadap hamba-Nya yang ada di muka bumi ini, maksudnya yakni supaya negara mencapai jalan yang benar.

Bintang emas berkepala lima yang menyimbolkan lima agama-agama besar di Indonesia, ialah Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Protestan.

LAMBANG SILA KEDUA ADALAH RANTAI

Rantai ini terdiri dari dua variasi, ialah rantai bulat yang melambangkan perempuan dan rantai persegi yang melambangkan laki-laki. Kedua ragam rantai hal yang demikian saling berhubungan, artinya tiap rakyat, bagus perempuan ataupun laki-laki untuk saling bersatu dan saling menolong supaya menjadi kuat seperti rantai.

LAMBANG SILA KETIGA ADALAH POHON BERINGIN

Pohon beringin identik dengan ukurannya yang besar, rantingnya luas sehingga bisa diaplikasikan untuk daerah berteduh. Kecuali itu, pohon beringin juga mempunyai akar tunggal panjang yang mendorong pohon menjadi besar dengan bertumbuh sungguh-sungguh dalam di tanah yang menandakan kesatuan Indonesia.

Meski akar yang menggantung pada pohon beringin membuktikan sebagai negara kesatuan tetapi mempunyai beraneka akar kultur yang berbeda-beda.

LAMBANG SILA KEEMPAT ADALAH KEPALA BANTENG

Banteng merupakan binatang yang menyukai bergerombol dan kepalanya tangguh. Kecuali itu, banteng juga termasuk hewan yang mempunyai jiwa sosial tinggi.

Oleh sebab itu, sila keempat mempunyai lambang kepala banteng yang bermakna bahwa rakyat Indonesia dalam pengambilan keputusan mesti dilaksanakan dengan cara bersama-sama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan ialah poin-poin khas bangsa Indonesia.

LAMBANG SILA KELIMA ADALAH PADI DAN KAPAS

Padi dan kapas. Keduanya yakni keperluan dasar manusia. Padi ialah makanan pokok rakyat Indonesia. Meski, kapas adalah bahan dasar dari baju dan baju ialah keperluan dasar sandang.

Sehingga Padi dan kapas menandakan sandang dan pangan yang menjadi keperluan pokok tiap-tiap masyarakat Indonesia tanpa mengamati status ataupun kedudukannya. Hal ini menandakan persamaan sosial dimana tak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, tetapi bukan berarti bahwa Indonesia menerapkan ideologi komunis.

Itulah postingan kami seputar pancasila dan lambangnya yang bisa kami bagikan pada peluang kali ini dengan keinginan semoga postingan kami yang berhubungan dengan pancasila dan lambangnya diatas bisa berguna.